1 Temmuz 2016

Hava Durumu Çok Okunanlar

‘HAYATIN SESİ’Nİ SUSTARAMAYACAKSINIZ!...

Ensar İlyasoğlu: Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, tutsaklığa karşı özgürlüğü, köleliğe karşı yurttaşlığı savunduğu için SESİ kısılmak, kesilmek ve susturulmak isteniyor.

AKP’NİN MUHAFAZAKÂRLIĞI, İSLÂMCILIĞI, NEOLİBERALİZMİ VE KADINLAR[*]

Sibel Özbudun yazdı:Kadınların yaşam tarzları, giyim-kuşamları, bedenleri, emekleri, İslâm referanslı bir muhafazakârlığın koyu ve tavizsiz uygulayıcısı olarak AKP’nin doğrudan ilgi ve müdahale alanına giriyor.

Kars Epik Sanat Tiyatrosu Sezonu Tamamladı

Yeni sezonda görüşmek üzere

‘Harap’ edilmiş sözcükler

C. Hakkı ZARİÇ :Yüzüne baka baka yırtıcı ağızlarıyla gülmenin ve iftar çadırlarından nasiplenmek isteyen mülteci çocukları tekmelemenin yargıda yeri yok.

Evrensel Kültür ‘İşçi nerede’ diye soruyor

Evrensel Kültür, haziran sayısı ile 'sanatta ve edebiyatta işçiler'i tartıştığı bir dosya dizisine başlıyor.